Phone
(+34) 647461856

Email
guillem@guillemgarciafotografia.com

Qui sóc

Sóc un Barceloní amb 15 anys d'experiència fotografiant espais, producte, i esdeveniments socials, sempre a la recerca del moment i la llum ideals.

Quien soy

Soy un Barcelonés con 15 años de experiéncia fotografiando espacios, producto y eventos sociales. Siempre a la búsqueda del momento y la luz ideales.

Who I am

I’m a photographer based in Barcelona, with 15 years of experience in architectural, product and event photography.  Always seeking the right moment and lighting.

Ón / Dónde / Where

Establert a Barcelona, treballo globalment per cobrir el teu projecte. Contacta'm.

Establecido en  Barcelona, trabajo globalmente para cubrir tu proyecto. Contáctame.

Based in Barcelona, I work globally to cover your project. Contact me.

Using Format